Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mijneigendrukkerij.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mijneigendrukkerij.nl en consument.

Opdrachtaanname

Opdrachten worden alleen volgens de algemene voorwaarden aangenomen en verwerkt. De consument (opdrachtgever) aanvaardt deze algemene voorwaarden tijdens het bestelproces. Nadat de opdracht verwerkt is, wordt het betreffende bestand gedurende 60 dagen op de server van Mijneigendrukkerij.nl bewaard. Voorgaande is met name van belang voor eventuele nabestellingen van hetzelfde product, zodat het bestand dan niet opnieuw geüpload hoeft te worden.

Herroepingsrecht

De consument beschikt niet over een herroepingsrecht. De producten van Mijneigendrukkerij.nl zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit maatwerkproducten betreffen van persoonlijke aard.

BTW

Bijna alle fotoproducten van Mijneigendrukkerij.nl vallen onder het huidige BTW tarief van 21% BTW.

Levertijd

Alle opdrachten worden binnen 5 werkdagen na bestelling door Mijneigendrukkerij.nl verzonden (tenzij anders aangegeven). Vertragingen in de levertijd kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de opdracht. We produceren ook buiten kantoor- en klantenservicetijden, bij het plaatsen van de bestelling is er akkoord gegeven van het drukken van de bestanden, er kunnen niet altijd aanpassingen gedaan worden aan uw bestelling.

Betaling

Indien consument conform algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk een (deel)betaling achteraf wil voldoen, dan biedt Mijneigendrukkerij.nl daarvoor mogelijkheden zoals verzending onder rembours. Kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor rekening van de consument. De consument kan voor deze en eventueel andere mogelijkheden contact opnemen met de klantenservice van Mijneigendrukkerij.nl.

Klachten en aansprakelijkheid

Mijneigendrukkerij.nl doet zijn uiterste best om fotoproducten conform wens van de consument af te drukken. Reclamaties dienen, voor zover het een reële klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken na levering van de door de consument verstrekte opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of wanneer dat niet mogelijk is een verstrekking van een gelijkwaardig product.

Mijneigendrukkerij.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of het verlies van de bestanden. Mijneigendrukkerij.nl stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken nooit beter zal kunnen zijn dan de opdrachtgever bij het gebruik van Mijneigendrukkerij.nl software te zien krijgt op het beeldscherm. De aansprakelijkheid van Mijneigendrukkerij.nl blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricagefouten. Alle prijzen en acties zijn onder voorbehoud van typefouten.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

De consument (opdrachtgever) is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan Mijneigendrukkerij.nl verstrekte (beeld)materialen. Mijneigendrukkerij.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door consument (opdrachtgever) verstrekte bestanden.

Mijneigendrukkerij.nl wijst erop dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privédoeleinden), of deze te bewerken. Indien Mijneigendrukkerij.nl vaststelt dat het aangeboden materiaal door de consument (opdrachtgever) niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zal Mijneigendrukkerij.nl hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden / gegevens niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de consument vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de consument berusten.